Horaris activitat extraescolars

Estudi d'estiu per a alumnes de 5è i 6è (curs 2018-2019)

Estudi d'estiu per a alumnes de 5è i 6è (curs 2018-2019)

Durant 10 sessions matinals els nois i les noies de 5è i 6è EP treballaran de manera intensiva les matemàtiques i la llengua anglesa per tal de reforçar els seus coneixements i afrontar amb més garanties d’èxit el curs 2019-2020. L’Estudi d’estiu es recomana als alumnes que han obtingut uns resultats acadèmics baixos i molt especialment a aquells que no han superat alguna o ambdues àrees esmentades (matemàtiques i/o llengua anglesa).


Lloc: Edifici de Primària de l’Escola
Programa
Es treballaran les matemàtiques i la llengua anglesa, tasca que combinarem amb activitats més engrescadores com ara els jocs matemàtics d’enginy o l’English Theatre. Els alumnes hauran d’acollir-se a les 4 activitats i tindran un descans entre les classes. Per a més informació, contacteu amb la cap d’estudis. L’activi- tat podrà realitzar-se si hi ha un nombre mínim de participants.
Altres qüestions importants
Donat que l’Estudi d’estiu demana un treball personal que per- meti assegurar l’aprofitament de l’acció, hi haurà un seguiment acurat dels participants amb un informe en finalitzar l'activitat. A més, les classes seran impartides per mestres i professors de l’Escola. Si és el cas, es podran realitzar entrevistes personals.
Els grups seran reduïts, però el compliment total del programa demana un nombre mínim d’inscripcions de set alumnes. L’assig- nació de places es farà per ordre d’inscripció i només s’obriran nous grups si s’arriba al quòrum mínim per a un altre grup.


* Els dimecres l’activitat finalitzarà a les 13.30 h independent- ment de l’horari seleccionat.


Dates
De l'1 al 12 de juliolLloc: Edifici de Primària de l’Escola


Edat: alumnes de 5è i 6è de Primària.


Horari i Preus    Horari 1 (de 8.30 h a 13.30 h):                          280,48 € /2 setmanes 
                          Horari 2 (de 8.30 h a 15.00 h, dinar inclòs):        373,42 € /2 setmanes 
                          Horari 3 (de 8.30 h a 16.30 h, dinar inclòs):        417,67 € /2 setmanes 


Contacte: Laura Camp (lcamp@betania-patmos.org)