Horaris activitat extraescolars

English Club

English Club

Aquesta activitat va dirigida a alumnes des d’EI4 fins a 2n de
Primària. L’estructuració en grups reduïts (de 6 a 9 alumnes)
permet consolidar aprenentatges emprant una metodologia
activa i participativa. La programació de les activitats és flexible
seguint sempre una línia creativa i motivadora.
Els pares reben informes trimestrals per tal de fer un seguiment
de l’evolució de l’estudiant.


Cursos Horaris Places Preus
 EI4  
Dimecres de 13:40 fins 14:40
 
Dijous de 13:40 fins 14:40
 
 EI5  
Dimecres de 12:40 fins 13:40
 
Dijous de 12:40 fins 13:40
 
 1r Primària  
Dilluns de 13:40 fins 14:40
 
Dimarts de 13:40 fins 14:40
 
 2n Primària  
Dilluns de 12:40 fins 13:40
 
Dimarts de 12:40 fins 13:40