Horaris activitat extraescolars

Small group Coaching (Cambridge After schools Project)

Aquesta activitat va dirigida als alumnes des de 3r de Primària fins
a 3r ESO. L’objectiu és incrementar les hores d’exposició a la
llengua anglesa a través del treball de les diferents competències
bàsiques (comprensió lectora, expressió escrita, comprensió
auditiva i expressió oral).
L’estructuració en grups molt reduïts (de 3 a 5 alumnes) permet
consolidar aprenentatges emprant una metodologia activa i
participativa.
Es faran 2 hores setmanals de classe dividides en dues sessions
amb personal qualificat. Els pares rebran informes trimestrals per
tal de fer un seguiment de l’evolució de l’estudiant.


             
Cursos Horaris Places Preus
 3r Primària, 4t Primària
Dimarts de 13:40 fins 14:40 i Dijous de 13:40 fins 14:40
 
 3r Primària, 4t Primària
Dimarts de 16:30 fins 17:30 i Dijous de 16:30 fins 17:30
 
 3r Primària, 4t Primària
Dimarts de 13:40 fins 14:40 i Dijous de 16:30 fins 17:30
 
 3r Primària, 4t Primària
Dimarts de 16:30 fins 17:30 i Dijous de 13:40 fins 14:40
 
 5è Primària, 6è Primària
Dilluns de 12:40 fins 13:40 i Dimecres de 12:40 fins 13:40
 
 5è Primària, 6è Primària
Dilluns de 16:30 fins 17:30 i Dimecres de 16:30 fins 17:30
 
 5è Primària, 6è Primària
Dilluns de 12:40 fins 13:40 i Dimecres de 16:30 fins 17:30
 
 5è Primària, 6è Primària
Dilluns de 16:30 fins 17:30 i Dimecres de 12:40 fins 13:40
 
 2n ESO
Dimarts de 16:30 fins 17:30 i Divendres de 15:30 fins 16:30
 
 2n ESO
Dijous de 16:30 fins 17:30 i Divendres de 15:30 fins 16:30
 
 2n ESO
Dimarts de 16:30 fins 17:30 i Dijous de 16:30 fins 17:30
 
 1r ESO, 3r ESO
Dilluns de 16:30 fins 17:30 i Dimecres de 16:30 fins 17:30
 
 1r ESO, 3r ESO
Dilluns de 16:30 fins 17:30 i Divendres de 15:35 fins 16:30
 
 1r ESO, 3r ESO
Dimecres de 16:30 fins 17:30 i Divendres de 15:35 fins 16:30