Horaris activitat extraescolars

Small group exams (FCE, CAE, Proficiency)

Aquesta va dirigida als alumnes que es volen preparar per als exàmens oficials.


L'objectiu d'aquet curs és que l'alumne es familiaritzi amb el format de la prova i potenciï les seves destreses lingüístiques (comprensió lectora, expressió escrita, comprensió auditiva i expressió oral).
S’iniciarà el curs portant a terme una avaluació del nivell de l’alumne i es farà arribar als pares un informe amb els resultats i el temps previst que necessitarà l’alumne per tal de superar amb èxit l’examen.


Cursos Horaris Places Preus
 3r ESO    
Dilluns de 16:30 fins 18:30
 
Dimarts de 16:30 fins 18:30
 
Dimecres de 16:30 fins 18:30
 
Dijous de 16:30 fins 18:30
 
 1r Batxillerat    
Dilluns de 14:35 fins 16:35
 
Dimarts de 16:35 fins 18:35
 
Dimecres de 14:35 fins 16:35
 
Dijous de 16:35 fins 18:35