Horaris activitat extraescolars

All Enjoy Summer

All Enjoy Summer

A la nostra Escola els alumnes entren en contacte amb l’an- glès als 3 anys i continuen el seu aprenentatge en les etapes successives. Les destreses bàsiques que es treballen durant els diferents cursos són: listening, reading, writing i speaking.
En aquest summer camp, donades les seves característiques, se segueixen treballant aquests quatre aspectes, però d’una manera més lúdica i en un ambient de treball de casal d’estiu. Mitjançant diverses activitats engrescadores (tallers, esports, sortides, manualitats, teatre, jocs...) s’aprofundeix i es posa en pràctica tot allò que al llarg dels cursos l’alumnat ha anat aprenent en l’àrea d’anglès, sempre immers en un entorn pro- per a ell i on, al llarg del dia, la llengua vehicular és l’anglesa. El fet que es treballi amb grups no massa nombrosos (aproxi- madament 12 alumnes) permet dur a terme activitats diferen- ciades a les que acostumen a fer durant el curs. A la vegada, aquest fet també permet un grau de proximitat tutor-alumne molt enriquidor i amb resultats molt positius per a tothom.


Activitats
Theatre, arts&craft, music…
Els dimecres es farà una sortida i l’horari és de 8.30 a 16.30 h per a tothom.


Material que cal portar
Roba i calçat esportius frescos i còmodes
Equip de piscina: banyador, tovallola, sabatilles i gorra de bany
Es recomana portar esmorzar i una gorra amb visera.


Contacte
Marc Raventós (mraventos@betania-patmos.org)


Lloc: Escola


Edat                 Alumnes d'EI4 a 6è d'EP 


Dates                           


Setmana juny: del 25 al 28 de juny (4 dies) 
            Setmana 1: del 1 al 5 de juliol
            Setmana 2: del 8 al 12 de juliol
            Setmana 3: del 15 al 19 de juliol
            Setmana 4: del 22 al 26 de juliol
SetmanaSetembre: del 3 al 7 de setembre


Horari i Preus         


            Horari 1:   De 9 a 16.30 h      235,56 € /setmana
            Horari2:    De 9 a 15 h          213,43 € /setmana