Horaris activitat extraescolars

Logopèdia escolar

El llenguatge oral és la base per a l’adquisició de la lectoescriptura.
Quan un nen no ha desenvolupat les capacitats
comunicatives i lingüístiques pot tenir dificultats en l’assimilació
d’aprenentatges escolars. Aquesta activitat, doncs, va dirigida
a aquells nens que tenen dificultats en l’articulació de la parla,
cosa que els repercuteix en els seus aprenentatges. A més,
es farà un seguiment puntual de la seva evolució amb els seus
tutors i pares.


Cursos Horaris Places Preus
 1r Primària, 2n Primària, 3r Primària     
Dilluns - 1 sessió 1h
 
Dilluns - 1 sessió 1,5h
 
Dilluns - 2 sessions 1h
 
Dimarts - 1 sessió 1h
 
Dimarts - 1 sessió 1,5h
 
Dimarts - 2 sessions 1h
 
Dimecres - 1 sessió 1h
 
Dimecres - 1 sessió 1,5h
 
Dimecres - 2 sessions 1h
 
Dijous - 1 sessió 1h
 
Dijous - 1 sessió 1,5h
 
Dijous - 2 sessions 1h
 
Divendres - 1 sessió 1h
 
Divendres - 1 sessió 1,5h
 
Divendres - 2 sessions 1h