[ Àrea Privada ]

Educació Infantil (2-6 anys)

Destacat inscr

L’etapa d’Educació Infantil (EI) comprèn, a la nostra Escola, dels 2 als 6 anys. Aquesta és una etapa amb identitat pròpia, un període bàsic on els infants estructuren i integren les dimensions social, cognitiva, emocional, creativa, moral i cinètica. Per aconseguir-ho, treballem a partir d’un enfocament globalitzador de l’aprenentatge, afavorint l’observació, el descobriment i l’experimentació, sense oblidar la repetició.

 

Portada

 

Emili Teixidor, fundador de Patmos, sempre deia que la pedagogia és bàsicament «paciència i repetició». Basem l’aprenentatge en el joc, una eina Aprenem jugant, juguem per aprendre. Amb el joc, l’infant relata, imagina, construeix sentit i s’expressa en llibertatmolt rica amb un potencial pedagògic immens, un instrument poderós de comunicació, de socialització i de desenvolupament moral, a més d’una eina d’expressió i de control emocional. Aprenem jugant, juguem per aprendre. Amb el joc, l’infant relata, imagina, construeix sentit i s’expressa en llibertat.

NensAulaJugant

La infantesa és l'etapa de la vida d'una persona on trobem ritmes maduratius més diferents a causa de l'edat dels alumnes. Per aquesta i altres raons, a la nostra Escola hem creat la Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD), integrada per un equip de mestres i l'equip psicopedagògic del centre; tots plegats conformen l'Equip Psicopedagògic d'Orientació i Suport, que, en comunicació permanent amb el claustre, és a dir, amb el conjunt de mestres o professors de cada etapa, treballa amb els alumnes per respectar els diferents ritmes maduratius a través de grups reduïts, de desdoblaments i, si és el cas, d’atencions individualitzades que tenen com a objectiu fer un seguiment acurat del desenvolupament de cada nen i de cada nena.

 

NensLlibre

 

Quan un infant arriba a la nostra Escola, es troba amb un entorn acollidor, se sent estimat i acompanyat per les mestres. Això li permetrà Darrere de totes les situacions educatives que experimentarà l’infant hi ha una educació en valors i una educació emocionalestablir el vincle afectiu necessari en qualsevol relació i serà el fonament per a futurs aprenentatges i nous canvis d’etapa. Al mateix temps, es troba amb un entorn estructurat i organitzat d’acord amb unes pautes de comportament que dibuixen uns ritmes. Aquests hàbits i aquestes rutines li proporcionen seguretat i li permeten tenir autonomia i iniciativa personals.

NensPatiTronc

Darrere de totes les situacions educatives que experimentarà l’infant hi ha una educació en valors i una educació emocional. Des d’aquest escenari es treballaran els múltiples aspectes que integren la persona per aconseguir aprendre a ser, aprendre a fer i aprendre a conviure.

A l'etapa d'EI el llenguatge pren una radical importància, ja que és en aquestes edats quan més es desenvolupa i s'estructura. El llenguatge és essencial per a la construcció del coneixement, Ensenyem a parlar i a estructurar el pensament, tant l’individual com el col·lectiuper això ensenyem a parlar i a estructurar el pensament, tant l'individual com el col·lectiu. Amb aquest objectiu, fem un treball profund de consciència fonològica que serà la base per al desenvolupament de la consciència i la competència comunicatives. La lectura i el foment de l’hàbit lector, d’una banda, i la destresa necessària en motricitat fina per desenvolupar l’escriptura, de l’altra, són dues pràctiques recurrents i imprescindibles durant aquests anys.

NensEscalaContes

En aquesta etapa, es constata que la connexió entre les diferents àrees en els projectes de treball, o treball per projectes, ajuda els alumnes a desenvolupar-se integralment i a entendre el món que els envolta. Aquest tipus de treball fa que els infants obtinguin uns procediments que els ajuden a treballar en equip, a organitzar-se per buscar informació, a seleccionar-la, a comprendre-la, a relacionar-la, a assimilar-la i, en definitiva, a convertir-la en coneixement estructurat.

Basem l’aprenentatge de les matemàtiques en els contextos de la vida quotidiana dels infants, com a instrument de coneixement i d’anàlisi de la realitat, de raonament i d’interpretació del món que els és pròxim.

A l’EI entrem en contacte amb la llengua anglesa a través de les splash into English, als 3 anys, i les language showers diàries als 4 i 5. Les splash els permeten acostumar-se de forma transparent a la fonètica d’una altra llengua i les showers ja acostumen els alumnes a l’anglès com una altra llengua de comunicació oral en el seu entorn més proper.

Entenem que les noves tecnologies són un recurs pràctic i immediat per assolir els diferents aprenentatges sense oblidar que estem en una etapa molt experimental i manipulativa. És per això que els recursos dels quals disposem principalment són interactius i ajuden a desenvolupar, també, la creativitat, una altra de les dimensions que des dels llenguatges plàstic, corporal i musical situa l’infant en els camins de la generació d’idees.

AulaPsico

Un darrer element que mereix una reflexió especial és el lloc on creixeran els infants d’aquesta etapa, el Clos Montserrat, un espai natural situat als faldars boscosos del parc Natural de la Serra de Collserola, entre el parc de l’Oreneta i el Monestir de Pedralbes, un paratge idíl·lic que promou una educació saludable, sensorial, directa i experimentada. En definitiva, un escenari obert a la ciutat, al mar i al món on cada espai, cada aula i cada racó esdevenen un lloc d’ensenyament i aprenentatge.

Si vol conèixer totes les notícies d'Educació Infantil, faci clic aquí

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació, recopilar informació estadística i mostrar anuncis. Per a acceptar l’ús de les cookies pot seleccionar ‘Acceptar cookies i continuar’. Així mateix, seleccionant ‘Configuració’ podrà configurar l’ús de les cookies d’aquest lloc web segons les seves preferències. L’informem de que els tercers Google i Facebook estan ubicats a Estats Units, on la legislació no té un nivell adequat de protecció de dades equiparable a l’europeu. Per a obtenir més informació sobre l’ús de les cookies i els seus drets, accedeixi a la Política de Cookies.

Configuració Acceptar cookies i continuar