Horaris activitat extraescolars

Matrícula First Certificate Exam (FCE)

Benvolguts i benvolgudes,Com ja sabeu, l'Escola prepara els alumnes de 4t d'ESO per presentar-se a les proves del First Certificate Exam de la Universitat de Cambridge.


Aquestes proves corresponen al nivell B2, segons el Marc Comú Europeu de Referència, i s'estructuren en quatre parts:


Paper 1: Reading and Use of English (comprensió lectora, vocabulari, estructures i gramàtica).
Paper 2: Writing (escriptura de dos textos de diferents tipus).
Paper 3: Listening (comprensió oral de quatre textos).
Paper 4: Speaking (expressió oral avaluada en parelles).


Per tal d'aprovar l'examen cal obtenir un total de 60%.


Les proves es duen a terme a la pròpia Escola amb examinadors oficials que proporciona el centre examinador amb el qual organitzem aquestes sessions. El dia previst per a la prova escrita és dimecres 3 de juny.


En aquest sentit, volem destacar el fet que qualsevol alumne que aconsegueixi una qualificació de 80% o superior obtindrà una A al FCE, la qual cosa és l'equivalent automàticament a una C del nivell superior CAE (nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència).


El preu de l'examen és de 180 €, que, en cas d'estar interessats en la matriculació, se us afegirà al proper rebut.


Si desitgeu que el vostre fill/a s'hi matriculi, cal realitzar la inscripció en línia al full web de l'Escola del 20 de març al 10 d'abril. No s'admetran inscripcions fora d'aquest termini o de qualsevol altra forma.Tot esperant que aquesta informació sigui del vostre interès, us saluda cordialment,Maite Díaz
CAP DEL DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES