[ Àrea Privada ]

Avís legal

  • Avís legal

Atenció, aquest lloc fa servir cookies i tecnologies similars.

Si no canvia la configuració del seu navegador, n'accepta el seu ús. Més informació

Accepto

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer responsabilitat de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS, CIF: G08968802, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Caltalunya amb el número 160. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol•licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.betania-patmos.org i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS o a tercers.

FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il•lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS

Amb els límits establerts a la llei, FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS

Així mateix, per accedir als serveis que FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a AVDA. MARE DE DÉU DE LORDA, 2-16 - 08034 BARCELONA o bé, enviant un correu electrònic a info@betania-patmos.org

Per poder accedir a la intranet, l’usuari disposarà d’un codi d’usuari i clau d’accés que haurà d’introduir al Web.

FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l’usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es concedeixin per a l’accés com a usuari, impedint l’ús indegut o accés per part de tercers.

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a què FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS, a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic info@betania-patmos.org, manifestant la seva voluntat.


PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els continguts proporcionats per FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS estan subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial i són titularitat exclusiva de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel•lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.
FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG

Si vols participar als nostres blogs, hauràs d’acceptar aquestes normes:

1.- Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blogs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis, garantint a FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.
En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel•lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blogs.
I s’eximeix a FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

2.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blogs.

3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blogs.

4.- FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blogs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

5.- FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS no és responsable d’allò publicat als blogs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

6.- FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blogs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

7.- En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il•legals, o detecti un mal ús dels blogs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS, a través del correu electrònic info@betania-patmos.org indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blogs”, per a què FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS pugui moderar o eliminar els mateixos.

8.- L’usuari mantindrà indemne a FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blogs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blogs de la web.


PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS. Els drets de Propietat Intel•lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS.


LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.