[ Àrea Privada ]

Avís legal

  • Avís legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS, responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.
FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: www.betania-patmos.org
Nom comercial: Escola BetàniaPatmos
Denominació social: FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS
NIF: G08968802
Domicili social: C. Montevideo, 13 - 08034 BARCELONA
Telèfon: 932521900
correu electrònic: rgpd@betania-patmos.org
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña con el número 160.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
 
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.
 
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.
 
Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.betania-patmos.org.
 
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic rgpd@betania-patmos.org.
 
3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
 
El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.
 
Ús de Cookies
 
Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida de les mateixes.
 
Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no s'instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.
 
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.
 
Política d'enllaços
 
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
 
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.
 
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.
 
Adreces IP
 Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.
 
4. Llei aplicable i jurisdicció
 
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a BARCELONA.

 

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)
FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS, responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a
disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la
Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166,
així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment
rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.
FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués
aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes
obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS.
1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom de domini: www.betania-patmos.org
Nom comercial:
Denominació social: FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS
NIF: G08968802
Domicili social: Avda. Mare de Déu de Lorda, 2-16 - 08034 BARCELONA
Telèfon: 932521900
correu electrònic: rgpd@betania-patmos.org
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Registro de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña con el número 160.
2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements
necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el
cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben
degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics
corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i
comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no
autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.
Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als
seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar
respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als
continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.betania-patmos.org.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no
implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos,
com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix .
Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o
industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic rgpd@betaniapatmos.
org.
3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS
P. 2
FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS
Avda. Mare de Déu de Lorda, 2-16 - 08034 BARCELONA
(Barcelona)
El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web
sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.
Ús de Cookies
Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui
accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte
funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de
fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen
per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida de les mateixes.
Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per
l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin
registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de
registrar en cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i
nombre d'entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l'usuari.
Aquest lloc web no s'instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.
L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva
instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.
Política d'enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot
controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de
responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que
pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la
redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no
limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers
publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del
que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat,
col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o
contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari
consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci
saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte
funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que
existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o
circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.
Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari.
Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta
informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de
les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de
pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.
4. Llei aplicable i jurisdicció
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell
FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS
P. 3
FUNDACIÓ PRIVADA BETÀNIA PATMOS
Avda. Mare de Déu de Lorda, 2-16 - 08034 BARCELONA
(Barcelona)
desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent
competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més
propers a BARCELONA.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació, recopilar informació estadística i mostrar anuncis. Per a acceptar l’ús de les cookies pot seleccionar ‘Acceptar cookies i continuar’. Així mateix, seleccionant ‘Configuració’ podrà configurar l’ús de les cookies d’aquest lloc web segons les seves preferències. L’informem de que els tercers Google i Facebook estan ubicats a Estats Units, on la legislació no té un nivell adequat de protecció de dades equiparable a l’europeu. Per a obtenir més informació sobre l’ús de les cookies i els seus drets, accedeixi a la Política de Cookies.

Configuració Acceptar cookies i continuar Rebutjar cookies