[ Àrea Privada ]

Els elements troncals

Sala d'actes de l'Escola Sala d'actes de l'Escola

A continuació es presenten alguns elements troncals del projecte educatiu de BetàniaPatmos. L'ordre d'aparició d'aquests apunts no marca cap tipus de jerarquia, ja que justament el seu valor màxim rau en la xarxa que pugui teixir-se entre ells. Avui les diferents matèries d'ensenyament, les clàssiques o les noves, només tenen sentit si són capaces d'establir lligams entre elles i, sobretot, amb els problemes quotidians de la realitat, els actuals, els futurs i els de sempre.

Abans d'iniciar el llistat d'elements, cal citar en aquest punt els caps de departament, responsables dels departaments didàctics. A l'Escola BetàniaPatmos els departaments didàctics són fòrums on es planifiquen, es distribueixen i s'investiguen els components curriculars i les metodologies d'aprenentatge. Les anotacions posteriors són fites essencials de les accions que cada dia es porten a terme en aquell nivell, en aquesta classe, amb aquest alumne concret.

De la mateixa manera que ho fan els caps de les etapes, en començar cada curs escolar els caps de departament presenten els plans anuals al claustre, al Consell Escolar i al Patronat de la Fundació. Aquests plans anuals concentren els objectius propis d'aquell any amb les accions dissenyades per portar-los a terme. En acabar el curs, el document és motiu d'anàlisi per tal de fixar les millores i, per tant, dibuixar les línies d'actuació del curs següent.

 

D'APRENDRE A APRENDRE

Volem que els nostres alumnes estiguin preparats per emprendre i organitzar un aprenentatge individual i cooperatiu en equip, essent conscients dels mètodes i determinant les oportunitats disponibles.

 

DE LA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA EN UNA ESCOLA MULTILINGÜE

L'Escola BetàniaPatmos està compromesa en una formació d'alt nivell per als seus alumnes i un dels pilars d'aquesta formació és el domini de diferents llengües. Un dels nostres objectius principals és que els alumnes de l'Escola obtinguin una alta competència comunicativa en català, castellà i anglès, tant oralment com per escrit, i que adquireixin també una sòlida base en una quarta llengua de la Comunitat Europea, l'alemany o el francès. A més, entre les activitats extraescolars que es proposen s'ofereix l'aprenentatge del xinès.

 

DE L'ORATÒRIA I DE LES TÈCNIQUES EXPRESSIVES

Tots els nois i noies de l'ESO cursen sistemàticament una hora setmanal d'oratòria en català, castellà i anglès en grups reduïts. A Batxillerat els alumnes poden cursar l'àrea de tècniques expressives orals, un aprofundiment del que s'ha fet els quatre anys anteriors amb una clara tendència cap al llenguatge teatral.

 

DE LA COMPETÈNCIA MATEMÀTICA

Fomentem l'obtenció de la competència matemàtica per desenvolupar i aplicar un raonament útil per resoldre problemes diversos de la vida quotidiana. Amb aquest objectiu, en els cursos de Primària es fomenten els procediments heurístics a l'hora de plantejar determinats problemes. Són formes de treball i de pensament que recolzen la realització conscient d'activitats mentals exigents i que són aplicables a qualsevol ciència a l'hora de cercar vies de resolució de problemes de qualsevol tipus per a les quals no coneixem els successius passos a seguir per tal d'obtenir la solució.

Alhora, la incorporació de la robòtica al currículum de Secundària és una excel·lent i atractiva excusa per tal d'aprendre a definir i ordenar el conjunt d'instruccions que, sense generar dubtes, permeten resoldre un problema o una activitat tot seguint els passos necessaris.

 

DEL PLANTEJAMENT UNIVERSAL I EXPERIMENTAL DE LES CIÈNCIES

Els alumnes adquireixen les competències bàsiques en ciència i tecnologia a través d'un enfocament experimental del seu estudi. La ciència és observació, manipulació i raonament i cal apropar-la al món actual i a la vida quotidiana per donar explicacions i respostes als enigmes que ens presenta la natura, sense perdre de vista, és clar, la part conceptual del coneixement, el rigor i el llenguatge científic.

 

D'UN BAGATGE CULTURAL UNIVERSAL

Oferim als nostres alumnes competències socials i cíviques, i un bagatge cultural universal bàsic que, com a ciutadans del món oberts a altres cultures, els permetin participar de manera eficaç i constructiva en la vida social i professional a través de la comprensió dels codis de conducta i dels costums dels diferents entorns. I és que entenem que és impossible que un ciutadà pugui actuar de forma reflexiva i responsable sense conèixer els sediments històrics, socials, religiosos o de pensament d'aquesta o d'aquella societat.

 

DE L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA I LA CREATIVITAT, PLÀSTICA I MÚSICA

A l'Escola BetàniaPatmos volem desvetllar i mantenir durant tota la vida dels nostres alumnes la sensibilitat i la creativitat artístiques, donat que és una excel·lent manera de participar en l'acte permanent de la percepció del món des de múltiples llenguatges com la pintura, la música, la dansa o altres formes d'expressió. L'activitat creativa de l'Escola té continuïtat a Batxillerat amb la modalitat d'arts.

 

DE L'EDUCACIÓ FÍSICA, L'ESPORT I LA SALUT

L'educació física a BetàniaPatmos té com a gran objectiu facilitar el desenvolupament personal, la millora de la qualitat de vida, la dignitat pròpia i la convivència de les persones a través del desenvolupament de les competències centrades en l'aprenentatge i l'adquisició d'hàbits saludables permanents, de valors com el respecte i la generositat, i de l'ús constructiu del temps lliure mitjançant la pràctica d'activitats físiques i esportives. En aquest context, tots els alumnes de l'Escola, des dels 3 anys i fins als 14, fan també una hora de natació dins l'horari escolar.

 

DE LES TECNOLOGIES

Treballem per impulsar l'ús fluid, segur i crític de les tecnologies de la informació i la comunicació, i la seva integració progressiva en els processos d'ensenyament i aprenentatge. Tots els projectes i competències digitals que treballem s'integren dins les àrees curriculars de forma interdisciplinària i col·laborativa, reproduint i apropant-los als diferents models de treball que més tard trobaran a la societat.

 

DEL SENTIT DE LA INICIATIVA

A l'Escola BetàniaPatmos els alumnes no són simples receptors d'informació ni reproductors sistemàtics de la matèria curricular. Si l'objectiu és fer créixer interlocutors amb sentit crític i capacitat transformadora, els infants i els joves han de desenvolupar progressivament la seva iniciativa, és a dir, la seva capacitat de generar productes a partir d'un projecte dialogat i un procés d'acompanyament que resolgui els possibles obstacles. El sentit de la iniciativa potencia la relació entre les diferents àrees de coneixement, la creativitat, la interdisciplinarietat; promou el treball cooperatiu; reclama l'ús de les diferents metodologies de treball i exigeix una actitud proactiva i l'assumpció de riscos.

 

Ideari
  • Escola>
  • Idees clau>
  • Ideari

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació, recopilar informació estadística i mostrar anuncis. Per a acceptar l’ús de les cookies pot seleccionar ‘Acceptar cookies i continuar’. Així mateix, seleccionant ‘Configuració’ podrà configurar l’ús de les cookies d’aquest lloc web segons les seves preferències. L’informem de que els tercers Google i Facebook estan ubicats a Estats Units, on la legislació no té un nivell adequat de protecció de dades equiparable a l’europeu. Per a obtenir més informació sobre l’ús de les cookies i els seus drets, accedeixi a la Política de Cookies.

Configuració Acceptar cookies i continuar Rebutjar cookies