[ Àrea Privada ]

Ideari

Vista de l'interior de l'Escola Vista de l'interior de l'Escola

L’Escola BetàniaPatmos és una escola privada, d’inspiració cristiana, seglar, L'Escola BetàniaPatmos és una escola orientada a la formació integral dels seus alumnes de cara a la vida, mitjançant l'exigència en el treball, l'educació de la llibertat i l'actuació responsable catalana i atenta a la realitat sociocultural del moment; d’ensenyament mixt en tots els seus nivells, orientada a la formació integral dels seus alumnes de cara a la vida, mitjançant l’exigència en el treball, l’educació de la llibertat i l’actuació responsable; austera, com a principi pedagògic; socialment oberta i democràtica basant-se en l’acceptació del respecte degut als altres i a la promoció dels drets i valors de la persona.

L’Escola vol donar als seus alumnes una educació i un ensenyament basats en la pedagogia activa per tal de desenvolupar en ells la tolerància, l’austeritat, l’esperit crític, la creativitat, la lliure expressió, l’assimilació de la cultura com a servei als altres, el gust per la feina ben feta, la consciència individual i col·lectiva de la realitat i la descoberta de les exigències ètiques. I tot això, en un ambient cordial, sense perjudici de la seriositat, amb un equilibri que faci compatible l’autoritat, la llibertat i la responsabilitat personal.

L’Escola, definida com d’inspiració cristiana, fonamenta tota la seva acció educativa en el valor transcendent de la persona, que genera exigències de solidaritat humana envers els altres. Per això, imparteix la cultura religiosa, sense que això impliqui necessàriament l’acceptació del missatge religiós catòlic.

L’Escola, com a institució catalana, considera essencial conèixer la llengua que li és pròpia i tot allò que fa referència a la cultura i a la identitat catalanes. Donat el fet lingüístic del nostre país, té com a objectiu el domini, ensems, de les llengües catalana i castellana, tot estimant i practicant les dues llengües.

Per tal d’aconseguir la formació integral dels seus alumnes, a més de seguir els plans d’ensenyament vigents amb un grau elevat de qualitat, l’Escola cultiva la cultura humanística i artística i els valors de la sensibilitat; resta oberta a tots els avenços de la ciència i de les noves tecnologies; urgeix l’aprenentatge d’altres idiomes, tot facilitant la integració de l’alumne en el món global d’avui; i fomenta la pràctica de l’esport no només com a mitjà de formació física, sinó també com a element de formació integral, tot valorant l’esforç i la superació personals, i l’esperit d’equip.

L’Escola demana la col·laboració dels pares i de les mares dels seus alumnes. Aquesta troba la seva via en l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, que s’organitza en diferents comissions de treball.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació, recopilar informació estadística i mostrar anuncis. Per a acceptar l’ús de les cookies pot seleccionar ‘Acceptar cookies i continuar’. Així mateix, seleccionant ‘Configuració’ podrà configurar l’ús de les cookies d’aquest lloc web segons les seves preferències. L’informem de que els tercers Google i Facebook estan ubicats a Estats Units, on la legislació no té un nivell adequat de protecció de dades equiparable a l’europeu. Per a obtenir més informació sobre l’ús de les cookies i els seus drets, accedeixi a la Política de Cookies.

Configuració Acceptar cookies i continuar Rebutjar cookies