[ Àrea Privada ]

Normativa General per a les Activitats Esportives

Normativa General per a les Activitats Esportives

 

12 coses que cal saber

 

 1. Donat el caràcter voluntari de les activitats esportives extraescolars, tot i que els entrenadors passen llista cada dia, no es telefona a casa en cas de no assistència de l’alumne a l’activitat. A final de curs es fa entrega d’un informe de l’alumne detallant el rendiment i l'aprofitament de les sessions al llarg del curs.
 2. L’objectiu principal de les activitats esportives extraescolars que ofereix l’Escola és contribuir a l’educació integral dels alumnes i a la formació en valors a través de la pràctica esportiva.
 3. A més dels aspectes tècnics i tàctics de cada esport en concret, en les sessions d’entrenament es treballen valors com són la companyonia, l’esforç, la capacitat de sacrifici, el treball en equip, la generositat i l’afany de superació.
 4. Es procura que la composiciĂł dels equips de futbol i bĂ squet inscrits en competiciĂł escolar o federada tingui sempre un carĂ cter de grup homogeni. És per aquesta raĂł i amb l’objectiu d’optimitzar el temps  d’aprenentatge del alumnes que la distribuciĂł de jugadors es fa en funciĂł dels criteris tècnics i dels informes que cada any fan els respectius entrenadors i delegats.
 5. Perquè un alumne pugui participar en els partits oficials i realitzar les corresponents sessions d’entrenament, és indispensable que estigui formalment inscrit a través de la web (www.betania-patmos.org) i que porti sempre l’equipament esportiu complet i específic previst per a cada activitat.
 6. Totes les activitats esportives que s’ofereixen a l’Escola estan pensades perquè s’hi puguin inscriure tant els nois com les noies, ja sigui mitjançant equips mixts o separats.
 7. Amb l’objectiu de no interferir en l’atenció dels alumnes, no es permet la presència de pares, mares o germans durant els entrenaments setmanals. No obstant això, sí que s’aconsella que les famílies assisteixin als partits i a les competicions que organitzi l’Escola. En aquest darrer cas, i amb l’objectiu de seguir la mateixa línia del Departament d’Educació Física i Esports de l’Escola, es prega que l’actitud dels acompanyants envers els altres jugadors i equips sigui sempre el més exquisida possible.
 8. Les modalitats esportives que no incloguin la competició regular cada setmana organitzaran al llarg del curs sessions obertes i/o trobades i/o festivals que en el seu moment us seran comunicats per carta i a través del blog d’esports de la web, subapartat “Properes competicions”.
 9. En cas de conflicte i/o indisciplina d’un alumne envers els companys o l’entrenador s’aplicarà el Reglament de Règim Interior de l’Escola i s’aplicaran les corresponents sancions.
 10. Els alumnes d’alta en un equip de competició federada o del CEEB, tant de futbol com de bàsquet, jugaran dues fases, la primera d’octubre a gener i la segona de febrer a juny. És per aquesta raó que es demana que si no queda altre remei i durant el curs s’ha de produir una alta o una baixa es faci preferentment tenint en compte aquestes dates.
 11. Els equipaments oficials per a les competicions esportives els podeu trobar a la web de l'Escola (www.betania-patmos.org).
 12. Les consultes dels equips de competició de futbol i bàsquet de l’Escola referents als calendaris dels partits, la distribució dels entrenaments, la composició dels equips, les finals, els ajornaments, els partits amistosos, els canvis..., les podeu dirigir al delegat de competicions, Sr. Sebastià Vázquez, a l’adreça electrònica svazquez@betania-patmos.org o al telèfon 649 648 144; quant a les consultes de natació, natació sincronitzada i judo, poseu-vos en contacte amb el Sr. Javier Martín mitjançant l’adreça electrònica jmartin@betania-patmos.org; pel que fa a les consultes d’escoles esportives, patinatge i tennis, dirigiu-vos al Sr. Ivan Aurell a l’adreça iaurell@betania-patmos.org; per últim, aquelles consultes referents a dansa les podeu fer a la Sra. Anna Rosell a l’adreça arosell@betania-patmos.org.

 

Cordialment,

Departament d’Educació Física i d’Esports

 

Cookies are important for you, they influence on your browsing experience, they help us to protect your privacy and allow us to proceed with your requests that you demand through the website. We use our own and thirdparty cookies to analyze our services and provide you with advertising related to your preferences on the basis of a profile made with your browsing habits (for example, visited pages). If you consent to its installation, click on 'Accept Cookies', or you can also set your preferences by pressing 'Cookie settings'. More information in our 'Cookies Policy'.

Settings Allow cookies and continue Reject cookies