[ Àrea Privada ]

Treball per projectes

Treball per projectes

Des de fa ja uns quants cursos, els alumnes de Cicle Mitjà treballen Coneixement del Medi Social mitjançant projectes.

Aquesta forma de treballar permet a l'alumnat fer-se les seves pròpies preguntes, plantejar-se els seus propis reptes i buscar solucions a les seves inquietuds.

El treball per projectes inclou:

-Treball personal previ a l'inici de la feina. Per poder decidir què vol saber i treballar, l'alumne ha de ser capaç de reflexionar i prendre decisions. A més, molt important, ha de verbalitzar les seves idees i propostes, ha de saber defensar la seva opinió i ha de ser capaç de convèncer els seus companys de que la seva idea és bona.

-Treball en grup. Aquesta forma d'organització implica saber compartir, conviure, ajudar, escoltar, respectar, cedir, col·laborar, recolzar, implicar-se...

-Saber utilitzar totes les eines al seu abast: llibres, enciclopèdies, mapes, gràfics, fonts orals, ordinadors, tablets...

De ben segur que aquesta forma de treballar no només els aporta coneixements sinó que els ajuda a fer-se grans.

 

 

 

Cookies are important for you, they influence on your browsing experience, they help us to protect your privacy and allow us to proceed with your requests that you demand through the website. We use our own and thirdparty cookies to analyze our services and provide you with advertising related to your preferences on the basis of a profile made with your browsing habits (for example, visited pages). If you consent to its installation, click on 'Accept Cookies', or you can also set your preferences by pressing 'Cookie settings'. More information in our 'Cookies Policy'.

Settings Allow cookies and continue