[ Àrea Privada ]

Seguim innovant en matemàtiques

Seguim innovant en matemàtiques

A l'escola, any rere any, treballem per millorar i enriquir el processos d'ensenyament i aprenentatge de les diferents àrees curriculars, amb l'objectiu que els alumnes adquireixin un aprenentatge més significatiu i competencial per aplicar-lo a diverses situacions de la vida.

Els darrers estudis sobre didàctica de les matemàtiques indiquen que els alumnes assoleixen una major comprensió matemàtica quan les activitats parteixen de l'entorn proper i de l'ús de materials manipulatius. És a dir, la incorporació d'experiències significatives i properes en els processos d'ensenyament i aprenentatge de la matemàtica, facilita que els alumnes consolidin els aspectes bàsics i fonamentals de la matèria. És per això que a l'escola donem major pes a les activitats manipulatives a les primeres edats, per mica en mica incorporar l'abstracció a mesura que els alumnes es van fent grans. D'aquesta manera, assegurem que la comprensió dels diferents continguts matemàtics sigui significativa i no mecànica, fet que afavoreix l'assoliment d'un bon nivell competencial.

En aquest sentit, aquest curs estem desenvolupant noves programacions de matemàtiques, que integren més elements de manipulació i experimentació, més connexions entre continguts i àrees i major temps per reflexionar entorn als processos.  Totes aquestes accions de ben segur que ajudaran a millorar la comprensió i adquisició de coneixements i competències dels alumnes.

 

Cookies are important for you, they influence on your browsing experience, they help us to protect your privacy and allow us to proceed with your requests that you demand through the website. We use our own and thirdparty cookies to analyze our services and provide you with advertising related to your preferences on the basis of a profile made with your browsing habits (for example, visited pages). If you consent to its installation, click on 'Accept Cookies', or you can also set your preferences by pressing 'Cookie settings'. More information in our 'Cookies Policy'.

Settings Allow cookies and continue